https://danberkeland.typepad.com > Thailand/ Cambodia 2006

Artit
Carting through Bangkok
The Buddha Store
Red house in Old Bangkok
Temple in Old Bangkok
Temple in Bangkok
Tuk Tuk Ride
Boat in Old Bangkok
Boat Captain
Girl with a bucket
Buddha
The reclining Buddha
The Buddha Store
Girl scooping water
At home in Old Bangkok
Old Bangkok Kitchen
Washing Clothes
The Meat Boat
Monk in the temple
Old Bangkok
Old Bangkok
Old Bangkok
Old Bangkok
Sunrise over New Bangkok
New Bangkok
Teacher Flowers
Temple in Bangkok
Temple in Bangkok
Temple in Bangkok
Temple in Old Bangkok
Temple in Bangkok
Basketball in Bangkok
Train in Bangkok
Approach to Angkor Wat
The library at Angkor Wat
Monks on Angkor Wat
Inside Angkor Wat
Angkor Wat
Healess Buddha
Candle at Angkor Wat
Angkor Wat
Faces at Bayan Temple
Faces at Bayan Temple
Outside Angkor Wat
Angkor Wat
Juice Break
Faces at Angkor Wat
Kids at Angkor Wat
Pineapple Vendors
Climbing Angkor Wat
»